Sources2: Projects & Process: Training Mentors for European Screenwriters

Sources2: Projects & Process: Training Mentors for European Screenwriters

SOURCES 2 ponúka intenzívny tréningový program špeciálne vytvorený s cieľom zlepšenia zručností profesionálov, ktorí pracujú v oblasti vývoja scenárov (scenáristi, editori, tútori, zodpovední
dramaturgovia, producenti).

Projects & Process sa uskutoční v októbri 2015.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. jún 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email