Série Series 2018

Série Series 2018

Série Series je prvé podujatie exkluzívne venované európskym televíznym seriálom a ich tvorcom.
Toto nesúťažné podujatie – think tank - pozostáva z projekcií a stretnutí s profesionálmi z oblasti TV seriálov s cieľom zdieľať poznatky z tejto oblasti.
 
Série Series, zameraný na európsku seriálovú televíznu tvorbu, je určený pre profesionálov z oblasti televízie:
- scenáristov
- režisérov
- producentov
- zástupcov TV kanálov
 
Táto jedinečná platforma pre diskusie je miestom pre získavanie kontaktov a hľadanie nových príležitostí. Prihlásiť sa môžu seriálové projekty vo fáze vývoja, produkcie aj postprodukcie.

Termín a miesto:
26. - 28. júna 2018 / Fontainebleau, Francúzsko

Uzávierka prihlasovania:
30. apríl 2018

Spotlight on trailers by Série Series - priestor pre prezentáciu TV seriálu:
Hľadáte partnerov pre vývoj seriálu? Prezentujte ho! Stačí prihlásiť trailer. “Spotlight on trailers by Série Series” je súťaž otvorená všetkým európskym tvorcom. Pre účasť je potrebné prihlásiť trailer vášho projektu nie dlhší ako 2 minúty. Vybrané trailery budú prezentované pred viac ako 600 európskymi profesionálmi (producentami, vysielateľmi…) a tvorcovia získajú možnosť osobného stretnutia s 5 vedúcimi osobnosťami v obore.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
4. máj 2018

Prihláška 
Kontakt:
Email