Série Series 2017

Série Series 2017

Série Series je prvé podujatie exkluzívne venované európskym televíznym seriálom a ich tvorcom.

Jeho 6. ročník sa uskutoční sa od 28. - 30. júna 2017 vo francúzskom Fontainbleau.

Toto nesúťažné podujatie – think tank - pozostáva z projekcií a stretnutí s profesionálmi z oblasti TV seriálov s cieľom zdieľať poznatky z tejto oblasti.

Série Series, zameraný na európsku seriálovú televíznu tvorbu, je určený pre profesionálov z oblasti televízie:
- scenáristov
- režisérov
- producentov
-zástupcov TV kanálov

Táto jedinečná platforma pre diskusie je miestom pre získavanie kontaktov a hľadanie nových príležitostí.

Uzávierka prihlasovania:
15. 5. 2017

Viac informácií o podujatí

Kontakt:
Email


Spotlight on trailers by Série Series - priestor pre prezentáciu TV seriálu
Pošlite trailer svojho projektu (max. 2 minúty, spolu s jeho prezentáciou) a 10 vybraných trailerov bude počas festivalu Série Series odprezentovaných pred viac než 650 profesionálmi z oblasti televízie (producenti, vysielatelia, autori...).

Tvorcovia vybraných projektov dostanú taktiež príležitosť na individuálne stretnutia renomovanými expertmi z branže.

Viac informácií a prihlasovanie
Kontakt:
Email