SERIAL EYES 2018

SERIAL EYES 2018

Osemmesačný intenzívny vzdelávací program zameriavajúci sa na písanie a produkovanie TV seriálov.
Predpoklady: odporúčaný vek 25 - 35 rokov, aspoň jeden napísaný alebo vyprodukovaný hraný projekt, vlastný námet na TV seriál, znalosť TV prostredia
 
Štruktúra kurzu:
 
SERIAL EYES 2018
1. časť (september-december) – Berlín, Nemecko
Writer 's room workshop, analýza štruktúry TV seriálov, TV priemysel v USA a Európe, dánsky TV model, vývoj vlastného námetu

Návšteva Dánskej filmovej školy (december) – Kodaň, Dánsko
 
2. časť (január-máj) – Berlín, Nemecko
Showrunning, pitching, produkcia a medzinárodné financovanie, trh a potreby TV staníc, písanie pilotného dielu vlastného námetu
Workshop v London Film School (Londýn, Anglicko) - stretnutie s poprednými britskými TV scenáristami, návštevy produkčných spoločností a TV staníc (marec)
Návšteva Series Mania v Lille, Francúzsko (apríl / máj)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. marec 2018 (pre žiadateľov o štipendium)
15. máj 2018

Viac informácií
Kontakt:
Email