Screen Leaders is The Strategic Company Development Programme for the Screen Industries

Screen Leaders is The Strategic Company Development Programme for the Screen Industries

Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.

Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.
Program bude užitočný pre spoločnosti, ktoré:
- sú vo fáze zmeny alebo rastu
- sa chcú otvoriť medzinárodným trhom
- chcú zmeniť alebo rozšíriť oblasť pôsobenia
- zadefinovať svoje vízie a stratégie, ako ich dosiahnuť

Termíny a miesto:
Modul 1: 29. jún - 2. júl 2017 / Írsko
Modul 2: 31. august  – 2. september 2017 alebo 7. – 8. september 2017 / Írsko alebo Nemecko
Modul 3: 16. – 19. november 2017 / Nemecko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. apríl 2017

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email