Prehľad úpešných projektov v programe Kultúra

Prehľad úpešných projektov v programe Kultúra

Štatistiky všetkých projektov - prehľad úspešných projektov za obdobie 2007 - 2013 na stránke EACEA

PDF na stiahnutie - úspešné projekty so slovenskou účasťou 

Tlačová správa - prehľad o prínose programu Kultúra 2007 - 2013 pre slovenský kultúrny sektor

 

Kreatívna Európa - Projekty so slovenskou účasťou a európskym rozmerom
Audiovizuálny katalóg slovenských projektov - programy MEDIA, Kultúra a Kreatívna Európa - 2007 - 2015