Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2020

Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2020

Údaje o projektoch podporených z podprogramu MEDIA za rok 2020 nájdete tu.