Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v 1. polroku 2020

Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v 1. polroku 2020

Údaje o projektoch podporených z podprogramu MEDIA za 1. polrok 2020 nájdete tu.