Prehľad podpory Podprogramu Kultúra pre slovenské subjekty v roku 2017

Prehľad podpory Podprogramu Kultúra pre slovenské subjekty v roku 2017

V kategórii Projekty európskej spolupráce získalo v roku 2017 podporu 6 Slovenských organizácií, ktoré budú zapojené do 5 projektov. Ide o organizácie Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Creative Industry Košice, A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Haliganda, Machaon International, Annogallery.

Úspešnosť v kategórii Projekty väčšieho rozsahu bola 12,71%, v kategórii Projekty menšieho rozsahu 17,04%

Pre Slovenské organizácie je spolu vyhradených 293 072,- EUR