Podpora online distribúcie

Podpora online distribúcie

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.

Podporu je možné žiadať na jednu z nasledovných akcií:

Akcia 2: Podpora vývoja tzv. "On Line Ready" balíkov
Podpora zostavovania a dodania tzv. digitálnych balíkov (digital packages) európskych audiovizuálnych diel s cieľom zlepšenia ich dostupnosti a vizibility, obzvlášť vo VoD službách v krajinách kde tieto diela nie sú prístupné na žiadnej z distribučných platform.
Katalóg filmov by sa mal zameriavať na európske audiovizuálne diela (hrané filmy, animované filmy, tvorivé dokumenty, TV filmy a seriály), ktoré už boli predané do kino a TV distribúcie v najmenej 5 krajinách zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA.

Katalóg filmov musí obsahovať:
- minimálne 20 európskych audiovizuálnych diel
- filmy z minimálne 5 krajín zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA
- každý film z tohto katalógu by mal byť prístupný na VoD platformách minimálne 5 krajín zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA

Akcia 3: Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel
Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel so zameraním na vývoj nových obchodných modelov alebo nástrojov s cieľom zvýšiť potenciál publika európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov vrátane celovečerných filmov, TV filmov alebo seriálov).

Uzávierka predkladania projektov:
5. apríl 2018

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/13/2017 Podpora online distribúcie 

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

 

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie 
EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie

EACEA/16/2014 Podpora online distribúcie

EACEA/16/2014 Podpora online distribúcie