European VOD networks and operators / Európske VOD siete a operátori

European VOD networks and operators / Európske VOD siete a operátori
DEADLINE výzva uzatvorená: 5 Október 2021, 17:00
Podpora platforiem VOD so sídlom v členských štátoch PROGRAMU MEDIA, ktoré ponúkajú európsky obsah, s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zlepšiť dostupnosť a viditeľnosť európskych audiovizuálnych diel pre európske a medzinárodné publikum.
 
Oprávnení žiadatelia
konzorcium aspoň 3 platforiem VOD pochádzajúcich najmenej z 2 rôznych členských štátov MEDIA
PLATFORMA VOD ponúkajúca svoje služby aspoň v 2 členských štátoch MEDIA
 
podmienky:
- minimálny európsky rozmer - katalóg musí obsahovať minimálne 1000 audiovizuálnych diel (hrané, animované alebo tvorivé dokumentárne celovečerné filmy, TV filmy, TV seriály, krátke filmy)
- katalóg obsahuje aspoň 30% diel z členských krajín MEDIA
- audiovizuálne diela musia pochádzať najmenej z 5 krajín MEDIA, a pokrývať minimálne 5 rôznych úradných jazykov EÚ
 
Definícia európskych audiovizuálnych diel:
ich väčšinovým výrobcom je spoločnosť/spoločnosti so sídlom v členských krajinách MEDIA
aspoň 50 % financovania pochádza z členských štátov programu MEDIA
 
Financovanie
60 % uznateľných nákladov
 
Na aké činnosti je podpora?
vytvorenie a podpora atraktívnej cezhraničnej ponuky európskeho obsahu
zlepšenie dostupnosti a viditeľnosti európskych audiovizuálnych diel 
inovatívne stratégie digitálnej propagácie a marketingu
chápanie správania spotrebiteľov a prilákanie nových divákov
výmena skúseností a osvedčených postupov (zdieľanie nákladov na technologický rozvoj, kurátorské činnosti, získavanie autorských práv atď.)
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie