European festivals / Európske festivaly

European festivals / Európske festivaly
DEADLINE výzva uzatvorená: 24 August 2021, 17:00
Podporu môžu získať festivaly hraných, dokumentárnych, animovaných a krátkych filmov.

 
Čo musia festivaly spĺňať?
50 % festivalového programu musí pozostávať z európskych zahraničných filmov z minimálne 15-tich členských štátov MEDIA
festival musí mať za sebou do konca decembra 2020 aspoň tri ročníky
 
Financovanie
paušálna čiastka, ktorá závisí od počtu európskych filmov v programe festivalu
27 000 – 75 000 EUR ročne, 19 000 až 33 000 EUR ročne na festival krátkych filmov
financovanie je na 2 roky (2 festivalové roky)
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie