Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Podpora prípustných činností koprodukčného fondu vrátane poskytovania finančnej podpory oprávneným tretím stranám na oprávnené projekty.

Oprávnený žiadateľ

koprodukčný fond musí existovať a byť aktívny aspoň 12 mesiacov a sídliť v jednej z krajín MEDIA
- projekty podporené prostredníctvom fondov musia spĺňať tieto kritériá:
1) produkcia hraného, animovaného alebo dokumentárneho filmu s minimálnou dĺžkou 60 min určeného pre kinodistribúciu
2) implementácia distribučnej stratégie (distribúcia v aspoň 3 krajinách, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou MEDIA a jedna mimo MEDIA)
- projekty musia byť prihlásené partnerom sídliacim v jednej z krajín MEDIA
- projekty musia by koprodukované aspoň jedným partnerom z krajín nepatriacich do MEDIA a Eurimages
- podiel koproducenta / ov z krajín MEDIA musí byť min. 20% a max. 70%
- zmluva o financovanie môže byť uzatvorená s európskym partnerom, ale financie nie je nutné minúť v Európe

Financovanie
- max. 80% oprávnených nákladov na projekt
- max. 400 000 EUR na jedného žiadateľa (fond)
- max. 60 000 EUR na výrobu jedného projektu
- max. 60 000 EUR na distribúciu jedného projektu

Uzávierka predkladania projektov:
6. marec 2019

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
EACEA/26/2018 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU:

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

 

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/24/2016 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/11/2015 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/43/2014 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EAC/S29/2013 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov


VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/24/2016 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/11/2015 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/43/2014 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EAC/S29/2013 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov