Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Podpora prípustných činností koprodukčného fondu vrátane poskytovania finančnej podpory oprávneným tretím stranám na oprávnené projekty, ktoré musia byť v súlade s nasledujúcimi kritériami:

výroba hraných, animovaných a dokumentárny filmov s minimálnou dĺžkou 60 minút a primárne určených na distribúciu v kinách,
– realizácia konkrétnej distribučnej stratégie, ktorej cieľom je zlepšiť šírenie podporovaných diel. Film musí byť distribuovaný najmenej v 3 krajinách, z ktorých je aspoň jedna zapojená do podprogramu MEDIA a aspoň jedna je krajinou tretej strany.
 
Žiadateľom musí byť koprodukčný fond, ktorý má právnu formu a svoju činnosť vykonáva najmenej 12 mesiacov, pričom jeho hlavnou činnosťou je podpora medzinárodných koprodukcií. 

Uzávierka predkladania projektov:
6. marec 2018

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU:

VÝZVA:
Oznámenie o výzve (EACEA 24/2016)

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

 

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/24/2016 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/11/2015 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/43/2014 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EAC/S29/2013 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov


VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/24/2016 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/11/2015 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/43/2014 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EAC/S29/2013 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov