Paneurópske kultúrne entity

Paneurópske kultúrne entity

Táto akcia podporí projekty navrhované kultúrnymi subjektmi - v prípade tejto výzvy - orchestrami s umelcami najmenej z 20 krajín - ktorých cieľom je ponúknuť príležitosti na vzdelávanie, profesionalizáciu a výkon pre mladých umelcov s vysokým potenciálom.