O programe Kreatívna Európa 2021 - 2027

O programe Kreatívna Európa 2021 - 2027

Program Kreatívna Európa, ktorého rozpočet sa v porovnaní s rokmi 2014-2020 a sumou 1,4 miliardy eur takmer zdvojnásobí, by mal do kultúrnych a kreatívnych odvetví investovať v rokoch 2021-2027 približne 2,5 miliardy eur. Nový program bude podporovať kultúru a zároveň jej pomáhať pozviechať sa z následkov pandémie ochorenia COVID-19.
 

Okrem navýšenia rozpočtu sa poslancom počas vyjednávaní o konečnej podobe programu so zástupcami členských štátov v Rade EÚ podarilo presadiť, aby bol na témy v oblasti inklúzie a rovnosti žien a mužov kladený väčší dôraz. Zákonodarcovia tiež zaistili osobitnú podporu pre súčasnú a živú hudbu, ktoré patria medzi pandémiou najvýraznejšie zasiahnuté odvetvia, a vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov zo strany EÚ.
 

Parlament tiež presadil, aby program povinne podporoval ženské talenty a umeleckú a profesionálnu kariéru žien. Ženy sú dodnes nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách v kultúrnych, umeleckých a kreatívnych inštitúciách, konštatujú v tejto súvislosti poslanci.
 

Zákonodarcovia sa počas plenárnej rozpravy zamerali na následky pandémie, ktorá uvrhla mnoho umelcov a kultúrnych pracovníkov do ťažkej situácie a viac ako kedykoľvek predtým zdôraznila potrebu ich podpory zo strany EÚ. Mnoho rečníkov sa zároveň zasadilo za väčšiu podporu kultúry a umenia z prostriedkov Únie v budúcnosti. Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.
 

Vyhlásenia spravodajcu a predsedníčky kultúrneho výboru EP
 

„Pri tvorbe novej generácie tohto programu sa pamätalo na dva dôležité ciele: po prvé, ochrana, rozvoj a podpora európskej spolupráce v oblasti kultúrnej rozmanitosti a dedičstva; po druhé, zvýšenie konkurencieschopnosti a ekonomického potenciálu kultúrnych a kreatívnych odvetví, najmä audiovizuálneho sektora. Toto je obzvlášť dôležité kvôli katastrofálnym účinkom pandémie. Parlament tvrdo pracoval a bojoval za posilnenie a vylepšenie programu. Teraz nastal čas, aby aj členské štáty vynaložili konkrétne úsilie na podporu obnovy tohto odvetvia,“ vyhlásil spravodajca Massimiliano Smeriglio (S&D, IT).
 

„V európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach pôsobí približne 3,8% Európanov. Tento sektor však stále čelí problémom - napríklad konkurencii veľkých komerčných produkcií či veľmi roztrieštenému nadnárodnému kultúrnemu trhu. Súčasné obmedzenia majú dramatický vplyv na kultúrne spoločenstvá v EÚ, ktoré potrebujú našu pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Tento výrazne lepšie financovaný program je ocenením prínosu kultúry pre náš európsky spôsob života a je prvým krokom v snahe pomôcť jej čeliť výzvam globalizácie a digitalizácie,“ vyhlásila predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie Sabine Verheyen (EPP, DE).
 

Súvislosti

 

Najväčšou súčasťou programu Kreatívna Európa (1,4 miliardy eur) je podprogram MEDIA, ktorý podporuje rozvoj, propagáciu a distribúciu európskych filmov a audiovizuálnych diel v Európe aj mimo nej.
 

Podprogram Kultúra podporuje cezhraničné kultúrne a kreatívne projekty - spoluprácu vo forme sietí, platforiem a inovačných projektov medzi organizáciami a profesionálmi v oblasti hudby či kníh, propagáciu európskej literatúry a architektúry, ako aj kultúrne ocenenia a iniciatívy EÚ.
 

Podpora z medziodvetvovej zložky programu Kreatívna Európa bude po prvýkrát určená aj pre sektor spravodajských médií, na podporu mediálnej gramotnosti, pluralizmu, slobody tlače a kvalitnej žurnalistiky. Médiá by sa tiež mohli uchádzať o podporu určenú na zvládanie výziev spojených s digitalizáciou.