NOVÝ DEADLINE PRE VÝZVU: Kiná ako inovačné centrá pre miestne komunity

NOVÝ DEADLINE PRE VÝZVU: Kiná ako inovačné centrá pre miestne komunity

Európska komisia zverejnila výzvu CNECT/i.3/2020/2738010 s celkovým rozpočtom 1, 5 mil. EUR.  Pripravovaná akcia má za cieľ pomôcť rozvoju kreatívnych centier a kín a vytvoriť tak inovačné centrá na miestach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou, kde mala kríza spôsobená Covid 19 silný dopad. Pandémia Covid 19 hlboko zasiahla kiná a centrá a dramaticky zmenila návštevnosť. Cieľom je pomôcť obnove kultúrneho života.
 
Miestne kiná spájajú komunity, zlepšujú miestny kultúrny život a zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti sociálneho začlenenia. Poskytujú možnosti vzdelávania a prispievajú k miestnemu hospodárstvu. Ich kultúrny, sociálny a ekonomický vplyv by sa mal po uvoľnení opatrení opäť obnoviť. Obnova si však bude vyžadovať inovatívne nástroje a nové obchodné modely, ktoré budú musieť prevádzkovatelia nachádzať. 
 
Cieľom tejto akcie je obnoviť dôveru a získať publikum pre európsky audiovizuálny a kultúrny obsah - vrátane hraných filmov, koncertov, opier, televíznych seriálov, animovaných a dokumentárnych filmov, krátkych formátov ako aj VR...
 
Nová uzávierka: 21. 8. 2020