NOVÁ VÝZVA_EACEA/6/2015 Podpora vývoja európskych videohier

NOVÁ VÝZVA_EACEA/6/2015 Podpora vývoja európskych videohier

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.

Uzávierka predkladania projektov:
26. marec 2015

Viac informácií