NOVÁ VÝZVA_EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie

NOVÁ VÝZVA_EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie.

 

Uzávierka predkladania projektov:
17. september 2015

Viac informácií