NOVÁ VÝZVA_EACEA/24/2014 Podpora TV vysielania

NOVÁ VÝZVA_EACEA/24/2014 Podpora TV vysielania

Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.

Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA.

Uzávierky predkladania projektov:
13. január 2015
28. máj 2015

Viac informácií nájdete tu.