NOVÁ VÝZVA_EACEA/20/2016 Podpora vývoja - Jednotlivé projekty

NOVÁ VÝZVA_EACEA/20/2016 Podpora vývoja - Jednotlivé projekty

Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre:
 
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
 
2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.
 
Uzávierky predkladania projektov:
17. november 2016
20. apríl 2017