NOVÁ VÝZVA_EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie

NOVÁ VÝZVA_EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie

Podpora kampaní pre distribúciu nenárodných európskych filmov, predložených ako súčasť prípustného zoskupenia distributérov (minimálne 7), ktoré koordinuje obchodný zástupca (sales agent) filmu.
 
 
 
Uzávierky predkladania projektov:
1. december 2016
14. jún 2017