NOVÁ VÝZVA_EACEA/19/2015 Podpora vývoja - BALÍKY PROJEKTOV

NOVÁ VÝZVA_EACEA/19/2015 Podpora vývoja - BALÍKY PROJEKTOV

Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre balíky 3 ž 5 projektov:
 
1. hraných, animovaných a tvorivých dokumentárnych filmov s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
 
2. hraných filmov (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 90 minút, animovaných (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 24 minút a tvorivých dokumentárnych filmov (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.
 
Uzávierka predkladania projektov:
4. február 2016