NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
 
Uzávierka predkladania projektov:
28. január 2016