NOVÁ VÝZVA_EACEA/13/2017 Podpora online distribúcie

NOVÁ VÝZVA_EACEA/13/2017 Podpora online distribúcie

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.

Uzávierka predkladania projektov:
5. apríl 2018

Viac informácií