KOREKCIA VÝZVY EACEA/05/2018 Automatická podpora kinodistribúcie

KOREKCIA VÝZVY EACEA/05/2018 Automatická podpora kinodistribúcie

KOREKCIA!!!
Predĺžená uzávierka výzvy: 8. 11. 2018
Section 3 - TIMETABLE - zmenená uzávierka na 8. 11. 2018
Section 9 – AWARD CRITERIA - aktualizované výpočtové kritériá

Schéma zameraná na podporu a posilnenie 
nadnárodnej distribúcie nenárodných filmovSúčasným filmom pre účely tejto schémy financovania sa rozumie film vyrobený v roku 2014 a neskôr. Podpora je určená distribútorom a slúži na ďalšie investovanie na základe návštevnosti, a tiež na nadväzovanie vzťahov medzi producentmi a distribútormi.
Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti.

Uzávierka predkladania projektov:

8. 11. 2018

Vic informácií