NOVÁ VÝZVA: Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

NOVÁ VÝZVA: Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Európska komisia zverejnila výzvu s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba, vydavateľstvá, multimédiá atď.).
 
Uzávierka: 20. 9. 2019

Žiadosti musia byť poslané do dátumu uzávierky v elektronickej podobe na email CNECT-I3@ec.europa.eu (do polnoci) a tiež v tlačenej bodobe poštou (1 originál a 2 kópie) na adresu: 
 
European Commission
Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology
Directorate I - Unit I3 - Audiovisual Industry and Media Support Programmes
For the attention of the Head of Unit
Office: BU25 05/130
B-1049 Brussels