NISI MASA: European Short Pitch 2018

NISI MASA: European Short Pitch 2018

European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum, ktoré spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.
 
Hlavné podujatia ESP 2018: 
scenáristický workshop (8. – 14. január 2018, Valletta/Malta)
on-line session (január 2018)
koprodukčné fórum (22. – 25. marec 2018, Poznaň/Poľsko)
 
ESP hľadá tvorivé tímy vyvíjajúce medzinárodné projekty krátkych filmov. Je určený pre scenáristov, režisérov a producentov. Vek autora/autorov scenára musí byť deň uzávierky prihlasovania projektov v rozmedzí 18 až 35 rokov.
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania: 
30. september 2017
 
Viac informácií a prihláška 
 
Kontakt:
Email