NEXT Festival 2020

NEXT Festival 2020

Od 30. novembra do 6. decembra sa koná festival NEXT, ktorý už vyše dvadsať rokov ponúka starostlivo pripravovaný prierez toho najzaujímavejšieho, čo sa deje na medzinárodnej aj domácej scéne inšpiratívnej novej hudby a zvukového umenia.

O FESTIVALE

Radikálne melódie, živelné improvizácie, neošúchané zvuky, originálne hudobné techniky a koncepty, akustické nástroje aj inovatívna elektronika či multimediálne projekty. Oslava inšpiratívnej hudby a zvukového umenia vyjadrujúceho dnešnú dobu.

NEXT Festival prezentuje aktuálnu tvorbu umelcov z celého sveta, tvoriacich živú a inšpiratívnu súčasnú hudbu a zvukové umenie bez žánrových obmedzení. Názov symbolizuje spojenie výrazov “NEW & EXPERIMENTAL”, čo naznačuje dramaturgické smerovanie prehliadky. NEXT ponúka každý rok výber toho najzaujímavejšieho z diania na svetovej aj domácej scéne, či už je to elektronická a inovatívna vážna hudba, improvizovaná hudba, avantgardný jazz, noise, ambient, experimentálny rock, ale aj konceptuálne projekty, audiovizuálne performance a ďalšie formy.

Hlavný organizátor je Atrakt Art v spolupráci s A4 – Priestorom pre súčasnú kultúru.

21. ročník festivalu sa uskutoční online, vo virtuálnom prostredí NEXT World 3D. Link bude zverejnený na hlavnej stránke pred začiatkom podujatia.

https://nextfestival.sk/2020/

 

Organizuje A4 v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinanovaného programom EU Kreatívna Európa, z verejných zdrojov z Fondu na podpou umenia a Nadácie Hl. mesta SR Bratislavy.