Newsletter CED Slovakia

Newsletter CED Slovakia

- informácie o výzvach, deadlinoch a podporených projektoch
- Minifestival 7x7 na Slovensku
- informácie o tréningových programoch
Viac informácií