Modelová konferencia na EUBA

Modelová konferencia na EUBA

12. ročník študentskej Modelovej konferencie sa uskutoční 9. apríla 2019

Nenechajte ujsť jedinečný projekt študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom Modelová konferencia!

Modelová konferencia je dlhoročnou tradíciou fakulty a neodmysliteľne patrí k záverečnému ročníku štúdia. Projekt vznikol ešte v roku 2007, pričom jeho primárnym cieľom bolo dať študentom možnosť prepojiť teoretickú prípravu v oblasti diplomatických negociácií s praxou. Sme veľmi radi, že vám i tento rok môžeme prezentovať výsledky v poradí už dvanástej Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorá sa uskutoční pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Cieľom Modelovej konferencie je umožniť študentom druhého ročníka II. stupňa Fakulty medzinárodných vzťahov rozšíriť si teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti v oblasti negociácií, bilaterálnej i multilaterálnej diplomacie, aplikácie cudzích jazykov a protokolu.
Záverečná konferencia, ktorá je vyvrcholením dvojsemestrálnej práce študentov, sa bude konať v Aule Ekonomickej univerzity za účasti diplomatických zástupcov, médií, odbornej i laickej verejnosti.

Veľmi sa na Vás tešíme!

Program Modelovej konferencie:

8:45 - Registrácia
9:30 - Slávnostné otvorenie
10:00 - 11:00 - Kultúrna sekcia
11:15 - 12:15 - Bezpečnostná sekcia
12:30 - 13:30 - Ekonomická sekcia

Vstup voľný

PROGRAM

Facebook