MIDPOINT TV Launch 2017/2018

MIDPOINT TV Launch 2017/2018

Tréningový program zameraný na vývoj TV minisérií je určený pre účastníkov zo strednej/východnej Európy, balkánskych štátov, pobaltských krajín a širšej stredomorskej oblasti so skúsenosťami z oblasti filmu so záujmom o posun do sféry televíznej produkcie.

Prihlasovať sa môžu aj účastníci so skúsenosťami z oblasti TV produkcie.

MIDPOINT TV Launch pozostáva z:
workshop 1: November 2017 (Slovensko)
workshop 2: apríl 2018 (Plzeň/Česká republika – počas FF Finále Plzeň)
workshop 3: august 2018 (Sarajevo/Bosna a Hercegovina – počas MFF Sarajevo)

Obsah workshopu:
- vývoj pilotného dielu a dramatického oblúka série
- analýzy populárnych TV seriálov
- master classy hosťujúcich tútorov
- individuálne konzultácie
- skupinové workshopy s kmeňovými tútormi

Workshop je určený pre:
- účastníkov s projektom (tímy pozostávajúce zo scenáristov a režisérov/producentov)
- účastníkov bez projektu (producenti alebo zodpovední dramaturgovia)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
22. september 2017

Viac informácií