MIDPOINT TV Launch 2016

MIDPOINT TV Launch 2016

Tréningový program zameraný na vývoj TV minisérií je určený pre účastníkov zo strednej/východnej Európy, balkánskych štátov, pobaltských krajín a širšej stredomorskej oblasti so skúsenosťami z oblasti filmu so záujmom o posun do sféry televíznej produkcie.

Prihlasovať sa môžu aj účastníci so skúsenosťami z oblasti TV produkcie.

MIDPOINT TV Launch pozostáva z:
workshop 1: 4. – 10. November 2016 (Slovensko)
workshop 2: apríl 2017 (Plzeň/Česká republika – počas FF Finále Plzeň)
workshop 3: august 2017 (Sarajevo/Bosna a Hercegovina – počas MFF Sarajevo)

Obsah workshopu:
- vývoj pilotného dielu a dramatického oblúka série
- analýzy populárnych TV seriálov
- master classy hosťujúcich tútorov
- individuálne konzultácie
- skupinové workshopy s kmeňovými tútormi

Workshop je určený pre:
- účastníkov s projektom (tímy pozostávajúce zo scenáristov a režisérov/producentov)
- účastníkov bez projektu (producenti alebo zodpovední dramaturgovia)

Uzávierka prihlasovania:
16. september 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email