MFI Script 2 Film Workshops 2018

MFI Script 2 Film Workshops 2018

MFI Script Workshops je pokročilý scenáristický tréningový program zameraný na vývoj a písanie scenárov. Pozostáva zo štyroch intenzívnych workshopov (2 klasické na gréckych ostrovoch Nissyros a Rodos a 2 on-line workshopy na webstránke MFI)
Primárnym cieľom je vyvinúť projekty účastníkov - od treatmentu/prvého draftu až po záverečný draftprostredníctvom procesu workshopov, kde sa dôraz kladie na príbeh a dramatické komponenty scenára.

Písanie, analýza scenára, revízia a jeho prepisovanie sa sústreďujú na rozvíjanie dôležitých častí príbehu, témy, charakteru a okolností prostredníctvom dramatickej akcie s cieľom zvýšenia umeleckej hodnoty príbehu.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Termíny a miesto:
Workshop:  jún - júl 2018/Ostrov Nissyros, Grécko
Workshop: august - september 2018/on-line
Workshop: október 2018/Ostrov Rodos, Grécko
Workshop: december 2018/on-line

Uzávierka prihlasovania:
6. marec 2018 (s projektom)
20. apríl 2018 (bez projektu)

Viac informácií
Kontakt:
Email