MFI Script 2 Film Workshops 2017

MFI Script 2 Film Workshops 2017

MFI ScrMFI MFI Script Workshops je pokročilý scenáristický tréningový program zameraný na vývoj a písanie scenárov. Pozostáva zo štyroch intenzívnych workshopov (2 klasické na gréckych ostrovoch Nissyros a Samos a 2 on-line workshopy na webstránke MFI)

Primárnym cieľom je vyvinúť projekty účastníkov - od treatmentu/prvého draftu až po záverečný draftprostredníctvom procesu workshopov, kde sa dôraz kladie na príbeh a dramatické komponenty scenára.

Písanie, analýza scenára, revízia a jeho prepisovanie sa sústreďujú na rozvíjanie dôležitých častí príbehu, témy, charakteru a okolností prostredníctvom dramatickej akcie s cieľom zvýšenia umeleckej hodnoty príbehu.

Termíny a miesto:
Workshop: 25. jún - 6. júl 2017/Ostrov Nissyros, Grécko
Workshop: august - september 2017/on-line
Workshop: 8. - 15. október 2017/Ostrov Rodos, Grécko
Workshop: december 2017/on-line

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
6. apríl 2017 (s projektom)
20. apríl 2017 (bez projektu)

Viac informácií
Kontakt:
Email

Viac informácií 
Kontakt:
Email 
Viac informácií 
Kontakt:
Email