MFI Script 2 Film Workshops 2015

MFI Script 2 Film Workshops 2015

MFI Script Workshops je pokročilý scenáristický tréningový program zameraný na vývoj a písanie scenárov. Pozostáva zo 4 intenzívnych workshopov (2 klasické na gréckych ostrovoch Nissyros a Samos a 2 on-line workshopy na webstránke MFI)

Primárnym cieľom je vyvinúť projekty účastníkov - od treatmentu/prvého draftu až po záverečný draft prostredníctvom procesu workshopov, kde sa dôraz kladie na príbeh a dramatické komponenty scenára.

Písanie, analýza scenára, revízia a jeho prepisovanie sa sústreďujú na rozvíjanie dôležitých častí príbehu, témy, charakteru a okolností prostredníctvom dramatickej akcie s cieľom zvýšenia umeleckej hodnoty príbehu.

Workshop: 23. jún - 5. júl 2015/Ostrov Nissyros, Grécko
Workshop: august/september 2015/on-line
Workshop: 18. - 25. október 2015/Ostrov Nissyros, Grécko
Workshop: december 2015/on-line

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierky prihlasovania:
- scenáristi, režiséri, producenti (s projektom)
25. marec 2015
- profesionáli v oblasti vývoja scenárov (bez projektu)
20. apríl 2015

Viac informácií

Kontakt:
Email