LESS IS MORE (LIM) 2022

LESS IS MORE (LIM) 2022

Uzávierka prihlasovnia: 11. 10. 2021 
Pre rok 2022 vyberieme 16 filmárov, ktorí pracujú na svojom prvom, druhom alebo treťom projekte hraného filmu. Privítame scenáristov/režisérov, ktorí sa zúčastnia na troch 1-týždňových workshopoch v termíne medzi marcom a októbrom 2022. 
LIM bol pôvodne program pre projekty s limitovaným rozpočtom, teraz sa však LIM stáva "Európsky program pre vývoj hraných filmov pre uvedomelých filmárov v meniacom sa svete". 
Jadrom tejto novej značky je základná myšlienka, že používanie konceptu obmedzenia nie je len otázkou rozpočtu, ale stáva sa nevyhnutnosťou na zvýšenie tvorivosti a prehodnotenie toho, že nezávislé kino by malo byť koncipované s ohľadom na ekológiu a turbulentné politické zmeny.

Prezentácia programu sa uskutoční v utorok 14. 9. o 17.00, bližšie info čoskoro...

Viac informácií