Less is More (LIM) 2018 – európsky program pre hrané projekty s nízkym rozpočtom vo fáze vývoja

Less is More (LIM) 2018 – európsky program pre hrané projekty s nízkym rozpočtom vo fáze vývoja

Pre producentov, dramaturgov a všetkých, čo sa podieľajú na vývoji projektu
 
LIM využíva nové experimentálne prístupy, aby posunul fázu vývoja scenára nad rámec nových hraníc, aby príbeh získal väčšiu hĺbku, intenzitu, jedinečnosť a zmysel pod vedením expertov.
Počas roka sa uskutočnia tri intenzívne stretnutia, ktoré budú systematicky coachované tímom odborníkov.

Termín a miesto:
Workshop #1 /// Bretónsko /// 7. – 14. marec 2018
Workshop #2 /// Rumunsko /// 30. máj – 9. jún 2018
Workshop #3 /// Poľsko /// október 2018

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
20. december 2017

Viac informácií

Kontakt:
Email