Le totu nouveau testament

Le totu nouveau testament

VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 2. júl 2015
SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov
PROJEKT: Le tout nouveau testament (r. J. Van Dormael, BE/FR/LU, 2015)
SUMA: 5 300 EUR