ITA agentúra

ITA agentúra

VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EACEA/27/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 30. apríl 2015
SPOLOČNOSŤ: ITA agentúra
SUMA: 25 585 EUR