Inside Pictures 2019

Inside Pictures 2019

Uzávierka prihlasovania: 10. 3. 2019
Vzdelávací program zameraný na rozvoj obchodných znalostí, manažérskych zručností a budovanie kontaktov potrebných pre vedenie úspešnej spoločnosti. Program sa skladá zo seminárov, prípadových štúdií, stretnutia s poprednými profesionálmi z filmového priemyslu, návštev štúdií a práce na projekte.

 

Štruktúra kurzu:

9. - 15. 6. 2019, Londýn (UK) - Modul 1

22. - 27. 9. 2019, Los Angeles (US) - Modul 2

18. - 22. 11. 2019, Londýn (UK) - Modul 3

8. - 9. 1. 2020, Londýn (UK) - Modul 4 (Prezentácia projektov a záverečná recepcia)


Určené pre: producenti a ďalší profesionáli, ktorí majú aspoň 5 rokov praxe v odbore kreatívneho priemyslu (produkcia, akvizícia, distribúcia, sales, marketing, reklama, právo, financie)

Účastnícky poplatok: 7 500 EUR (celý program), Inside Pictures prispieva na cestovné a ubytovacie náklady v Londýne (cca 2 500 eur), prispieva na spiatočnú letenku do LA (cca 800 EUR). Okrem týchto príspevkov je k dispozícii aj obmedzený počet štipendií.

Viac informácií