Innovative tools and business models / Inovatívne nástroje a obchodné modely

Innovative tools and business models / Inovatívne nástroje a obchodné modelyDEADLINE výzva uzatvorená: 24 August 2021, 17:00
Podpora rozvoja a/alebo šírenia inovačných nástrojov a obchodných modelov s cieľom zvýšiť viditeľnosť, dostupnosť a rozmanitosť európskych diel v digitálnom veku a/alebo zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu. Žiadosti môžu predkladať spoločnosti a organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.

 
Finančná podpora je určená na:
titulky alebo nástroje na sprístupnenie/odporúčanie na cezhraničné využitie s cieľom zvýšiť viditeľnosť, dostupnosť a divácky potenciál európskych audiovizuálnych diel
obchodné nástroje na zlepšenie efektívnosti a transparentnosti audiovizuálneho trhu: automatizované systémy na management práv, technológie na zber a analýzu údajov
obchodné modely optimalizujúce synergie medzi distribučnými platformami (festivaly, kiná, VOD)
obchodné nástroje skúmajúce nové spôsoby produkcie, financovania, distribúcie alebo propagácie umožnené novými technológiami (AI, big data, blockchain atď.)
 
Financovanie
max. 60 % celkových uznateľných nákladov
dĺžka trvania projektu je 3 roky (36 mesiacov)

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie