Informačný seminár, podprogram Kultúra, Košice

Informačný seminár, podprogram Kultúra, Košice

27. júl 2022, 10.00, CIKE, Kukučínova 2, Košice

 

Chcete sa zapojiť, prípadne podať projekt do programu Kreatívna Európa, podprogramu Kultúra? Neviete ako na projektovú žiadosť a čo by mal taký dokument obsahovať? Pozývame vás na seminár, ktorý vám objasní zákonitosti týkajúce sa projektových žiadostí a ich hodnotenia a procesov so Zuzanou Duchovou. Najbližšia výzva na Projekty európskej spolupráce je plánovaná na zimu 2022, preto je najvyšší čas začať uvažovať o projektovom zámere.
Vstup voľný k dispozícii budú prezentácie.