Informačný seminár ku komunitárnym programom EÚ

Informačný seminár ku komunitárnym programom EÚ

Creative Industry Toolkit 2014 
 
Kreatívna Európa, podprogram Kultúra, Európa pre občanov
Streda, 21.5.2014, Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
10.00 – 13.00
 
 
Program
 
10.00 – 11.20 – Zuzana Duchová, Zuzana Lehocká 
- predstavenie jednotlivých výziev podprogramu Kultúra: 
Projekty európskej spolupráce, Literárny preklad, Siete, Platformy.
Program je otvorený pre inštitúcie s činnosťou v oblasti kultúry
www.cedslovakia.eu
 
11.20.-11.40 – prestávka na kávu
 
11.40 – 13.00 – Želmíra Gerová, Pavol Kopinec 
– predstavenie výziev programu Európa pre občanov: 
Európska pamiatka, Družobné mestá, Siete partnerských miest a 
Projekty občianskej spoločnosti. Program je otvorený pre neziskový sektor, 
samosprávu, výskumné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. 
www.europapreobcanov.sk
 
VSTUP/REGISTRÁCIA
Vstup voľný, prosíme o registráciu na adrese kultura@cedslovakia.eu
v tvare:
Predmet správy: registrácia KE
V tele správy: Vaše meno, prípadne i názov organizácie/spoločnosti