IDFAcademy Summer School 2017

IDFAcademy Summer School 2017

IDFA organizuje už desiaty ročník na mieru šitého programu pre talentovaných tvorcov dokumentárnych diel. Ponúka možnosť stretnúť významných filmových profesionálov, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti. Summer School kombinuje individuálny coaching s inšpiratívnym spoločným programom.

Tréningu sa môžu zúčastniť:
- režiséri, ktorí pripravujú prvý alebo druhý dokumentárny project (nie študenti)
- dokumentárne projekty vo fáze vývoja alebo vo fáze strihu

Tréning Script Development
Program je cielený na posilnenie naratívnej štruktúry vo fáze vývoja scenára.

Tréning Editing Consultancy
Odborné konzultácie v oblasti strihu

Termín a miesto:
3. – 8. júl 2017, Amsterdam, Holandsko

Uzávierka prihlasovania:
15. marec 2017

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Viac informácií
Kontakt:
Email