i-Portunus - druhá výzva

i-Portunus - druhá výzva

 

Termín podávania žiadostí, 2. kolo: 

 

24. jún 2019 (14.00 SEČ)

Nový mobilitný program prináša možnosti rezidenčných grantov:

https://www.i-portunus.eu

Program i-Portunus vyhlási v období apríl - september 2019 tri výzvy pre podporu 350 - 500 krátkodobých rezidenčných programov. Medzinárodne činní umelci musia pochádzať z krajín participujúcich na programe Kreatívna Európa. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu.  

https://www.i-portunus.eu