GREEN FILMING WORKSHOP v Bratislave

GREEN FILMING WORKSHOP v Bratislave

Uzávierka prihlasovania: 20.3.2020 

Audiovizuálny Fond plánuje v blízkej budúcnosti  implementovať stratégiu ekologizácie audiovizuálneho priemyslu na Slovensku vo vzťahu k podpornej činnosti s uplatňovaním kritérií pre kontinuálne znižovanie negatívnych dopadov produkcie audiovizuálnych diel na životné prostredie. Začlenenie princípov ekologizácie do vytvárania AVD bude zohľadnené pri posudzovaní žiadostí.
V súvislosti s touto iniciatívou by sme Vás radi pozvali na intenzívny 4-dňový seminár na tému „Manažment udržateľnosti vo filmovej produkcii“.
Seminár je primárne určený pre producentov, vedúcich výroby, asistentov produkcie, režisérov a ostatných vedúcich profesionálov, ktorí sa zaujímajú o filmovú výrobu šetrnú ku klíme a chcú ju aplikovať aj v praxi.
Seminár aj školenie budú vedené popredným európskym expertom na trvalú udržateľnosť a konzultantom s dlhoročnou praxou, Philipom Gassmannom z Mníchova.
Výstupom seminára bude „certifikát účasti“ (certificate of attendance) od lektora Philippa Gassmana, ktorý získajú účastníci, ktorý absolvovali celý seminár.

Účastníkom odporúčame priniesť na seminár svoj konkrétny projekt, na ktorom by sa jednotlivé postupy dali demonštrovať a zároveň by dostali k projektu ekologické poradenstvo.

Organizátori: Audiovizuálny fond / Slovenská filmová agentúra v spolupráci s Creative Europe Desk SR a ČR a APA (Asociace producentů v audiovizi)
Termín:  30.3. – 2.4.2020 od 9-17 hod. (pauza na obed 1 hod.)
Účastnícky poplatok: 100 EUR/4 dni školenia
Miesto: Satori Stage, Mickiewiczova 2246/9, 811 07 Bratislava
Jazyk: angličtina
Email: office@filmcommission.sk
Uzávierka prihlasovania: 20.3.2020

NO PLANET. NO FILM.