First Cut Lab 2018

First Cut Lab 2018

First Cut Lab je tréningový program určený pre 3 vybrané celovečerné hrané filmy vo fáze strihu z východnej Európy a Talianska. 
 
Vybrané tímy režisérov/producentov budú mať príležitosť konzultovať svoje projekty s profesionálmi z odvetvia (strihači, tvoriví producenti, festivaloví dramaturgovia, obchodní zástupcovia...)
 
Cieľom je podporiť umelecký potenciál projektu vo fáze hrubého strihu a zároveň posilniť jeho festivalový a distribučný potenciál.
 
First Cut Lab sa uskutoční od 21. do 23. januára 2018 v talianskom meste Trieste.
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
7. december 2017
 
Viac informácií a prihláška
 
Kontakt:
Email