Feature expanded 2018

Feature expanded 2018

Tréning trvá 6 mesiacov a je kombináciou masterclasses, prípadových štúdií, workshopov, premietaní, individuálnych stretnutí a pitchingov pre režisérov vyvíjajúcich prvý celovečerný film. Program má formu dvoch rezidenčných workshopov v Manchestri a Florencii. Medzi nimi účastníci pracujú na vývoji projektov, reagujú na stanovené úlohy a využívajú on-line konzultácie s lektormi kurzu o konkrétnych témach. Po vývoji budú účastníci priamo nasmerovaní na spoluprácu s príslušnými festivalmi, trhmi a ďalšími partnermi.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

1. Rezidenčný workshop: 20. – 25. 6. 2018, Manchester, Anglicko
2. Rezidenčný workshop: 14. – 18. 11. 2018, Lo Schermo dell’arte Film Festival, Florencia, Taliansko

Uzávierka prihlasovania:
11. máj 2018
 
Viac informácií a prihláška     

Kontakt: 
Email