European mini-slate development / Vývoj minibalíkov európskych projektov

European mini-slate development / Vývoj minibalíkov európskych projektov
DEADLINE: 8. 9. 2022, 17:00
výzva by mala byť otvorená 18. 5. 2022

 
Podpora vývoja súboru 2-3 audiovizuálnych diel je určená pre európske nezávislé produkčné spoločnosti s medzinárodnými skúsenosťami a finančnou kapacitou na vývoj niekoľkých projektov súčasne. Je určený len pre spoločnosti z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou (vrátane Slovenskej republiky).
Do súboru projektov môžete pridať aj jeden krátky film (podpora nových talentov).
 
Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená nezávislým európskym produkčným spoločnostiam, ktorých hlavnou činnosťou je produkcia.
Žiadny vysielateľ nesmie vlastniť viac ako 25% podiel.
Spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín MEDIA, zároveň patrí medzi krajiny s nízkou produkčnou kapacitou.
Referenčné dielo - RECENT EXPERIENCE (platí pre koordinátora žiadosti)
Spoločnosť musí preukázať, že v období od roku 2015 produkovala 1 dielo, animované, hrané alebo dokumentárne (film alebo seriál), dĺžka minimálne 24 minút (okrem nelineárnych formátov (napr. virtuálna realita), v takom prípade nie je rčená min. dĺžka), ktoré bolo medzinárodne komerčne distribuované (kino, TV, VOD) v najmenej troch krajinách iných ako je domáca krajina majoritného producenta.
Pokiaľ dielo uvedené v žiadosti nie je uznateľné (nespĺňa dané podmienky), nebude uznateľná celá žiadosť.
 
Prípustné projekty
 
1. Projekty určené do kín
hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút
 
2. TV a digitálne platformy
hrané (film, seriál) dlhšie ako 90 min
dokumentárne (film, seriál) dlhšie ako 50 min
animované (film, seriál) dlhšie ako 24 min
minimálna dĺžka neplatí pre projekty nelineárneho formátu, napríklad virtuálna realita
Krátký film – podpora výroby (nepovinná súčasť), max 20 min.
 
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 36 mesiacov.
 
Financovanie
fixné čiastky v závislosti na žánre a rozpočte projektu
60 – 310 000 EUR na celý súbor projektov
 
animovaný: film 55 000 EUR, seriál 60 000 EUR
dokumentárny: film 30 000 EUR, seriál 35 000 EUR
hraný film: 45 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 60 000 EUR (rozpočet nad 5 mil. EUR)
hrané seriály: 55 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 75 000 EUR (rozpočet mezi 5 a 20 mil. EUR), 100 000 EUR (rozpočet nad 20 mil. EUR)
krátký film (nepovinná súčasť súboru): 10 000 EUR
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Majoritný producent môže podať žiadosť len 1x za dvanásť mesiacov, len do jedného z programov: European slate development, European mini-slate development, European co-development. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie

slovenský preklad príručky - Ako podať žiadosť