European co-development / Vývoj koprodukčných európskych projektov

European co-development / Vývoj koprodukčných európskych projektov

DEADLINE: 8. 9. 2022, 17:00
výzva by mala byť otvorená 18. 5. 2022

Podpora vývoja audiovizuálnych diel je určená pre nezávislé produkčné spoločnosti. Žiadosť môže predložiť konzorcium najmenej dvoch spoločností z 2 rôznych krajín (koordinátor projektu/manažér a partner).
 
Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená nezávislým európskym produkčným spoločnostiam, ktorých hlavnou činnosťou je produkcia.
Žiadny vysielateľ nesmie vlastniť viac ako 25% podiel.
Spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín MEDIA.
Referenčné dielo - RECENT EXPERIENCE (platí pre koordinátora žiadosti)
Koordinátor musí preukázať, že v období od roku 2015 produkovala 1 dielo, animované, hrané alebo dokumentárne (film alebo seriál), dĺžka minimálne 24 minút (okrem nelineárnych formátov (napr. virtuálna realita), v takom prípade nie je rčená min. dĺžka), ktoré bolo medzinárodne komerčne distribuované (kino, TV, VOD) v najmenej troch krajinách iných ako je domáca krajina majoritného producenta (festivaly sa nerátajú).
Pokiaľ dielo uvedené v žiadosti nie je uznateľné (nespĺňa dané podmienky), nebude uznateľná celá žiadosť.
 
Prípustné projekty
 
1. Projekty určené do kín
hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút
 
2. TV a digitálne platformy
hrané filmy dlhšie ako 90 min
dokumentárne filmy dlhšie ako 50 min
animované filmy dlhšie ako 24 min
jednotlivé filmy aj seriály
minimálna dĺžka neplatí pre projekty nelineárneho formátu, napríklad virtuálna realita
 
Dĺžka trvania projektu
30 mesiacov
 
Financovanie
fixná čiastka vo výške max 50% z rozpočtu
max. 60 000 EUR na partnera/koordinátora
Televízne seriály s rozpočtom viac ako 20 miliónov EUR – maximálne 100 000 EUR na partnera/koordinátora
 
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 30 mesiacov.
 
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Majoritný producent môže podať žiadosť len 1x za dvanásť mesiacov, len do jedného z programov: European slate development, European mini-slate development, European co-development. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie

slovenský preklad príručky - Ako podať žiadosť