European co-development / Vývoj koprodukčných európskych projektov

European co-development / Vývoj koprodukčných európskych projektov

DEADLINE: 17 November 2021, 17:00

Podpora vývoja audiovizuálnych diel je určená pre nezávislé produkčné spoločnosti. Žiadosť môže predložiť konzorcium najmenej dvoch spoločností z 2 rôznych krajín (koordinátor projektu/manažér a partner).
 
Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená nezávislým európskym produkčným spoločnostiam (existujúcim najmenej 12 mesiacov), ktorých hlavnou činnosťou je produkcia.
Žiadny vysielateľ nesmie vlastniť viac ako 25% podiel.
Spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín MEDIA.
Referenčné dielo - RECENT EXPERIENCE (platí pre koordinátora žiadosti)
Spoločnosť musí preukázať, že v období od roku 2014 produkovala 1 dielo, ktoré bolo medzinárodne komerčne distribuované (kino, TV, VOD) v najmenej troch krajinách iných ako je domáca krajina majoritného producenta.
 
Prípustné projekty
 
1. Projekty určené do kín
hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút
 
2. TV a digitálne platformy
hrané filmy dlhšie ako 90 min
dokumentárne filmy dlhšie ako 50 min
animované filmy dlhšie ako 24 min
jednotlivé filmy aj seriály
minimálna dĺžka neplatí pre projekty nelineárneho formátu, napríklad virtuálna realita
 
 
Financovanie
fixná čiastka vo výške max 50% z rozpočtu
max. 60 000 EUR na partnera/koordinátora
Televízne seriály s rozpočtom viac ako 20 miliónov EUR – maximálne 100 000 EUR na partnera/koordinátora
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Majoritný producent môže podať žiadosť len 1x za dvanásť mesiacov, len do jedného z programov: European slate development, European mini-slate development, European co-development. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie