Europe – Latin America Producers Workshop: Puentes 2015/2016

Europe – Latin America Producers Workshop: Puentes 2015/2016

European Audiovisual Enterpreneurs (EAVE) organizuje spoločný workshop pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky.

Europe-Latin America Producers Workshop pozostáva z 2 workshopov:
- Prvý sa uskutoční od 25. do 29. novembra 2015 v Montevideu (Uruguay)
- Druhý sa uskutoční v auguste 2016 v Locarne (Švajčiarsko)

Workshop je určený skúseným producentom, ktorí majú záujem pracovať na medzinárodnej úrovni a vytvárať dlhodobé tvorivé a obchodné vzťahy medzi Európou a Latinskou Amerikou.

Prihlasovať môžete projekty celovečerných filmov vo fáze vývoja.

Vybraných bude 10 producentov s projektmi + 4 producenti bez projektu

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
20. august 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email